Filmowa prezentacja CBOSu

Reżyseria, zdjęcia – Marcin Gierbisz
Montaż i efekty – Kajetan Kapuściński

Zostaliśmy poproszeni o krótki film prezentujący Centrum Badania Opinii Społecznej, który mógłby pojawić się w internecie. Postawiliśmy oprzeć swój pomysł na krótkich ujęciach prezentujących ostatnie wyniki badań.